Oficjalny portal Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich

Formularz kontaktowy


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Wypełnij pola formularza:
(Pola oznaczone * są wymagane)
Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Gmina Strzelce Opolskie

Pl. Myśliwca 1
47-100 Strzelce Opolskie
NIP: 756 185 88 99

Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich
ul. Zamkowa 2
Tel. 77 887 32 00
Fax: 77 413 07 28
E-mail: info@gzmk.eu

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: mgruntowski@radcaprawny.opole.pl
Dane są przetwarzane w sposób zapewniający pełne bezpieczeństwo zachowania ich poufności.

Dane są przetwarzane w celu realizacji działań wykonywanych przez Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich, a samego przetwarzania będą dokonywać wyłącznie osoby upoważnione na piśmie przez administratora danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z realizacją zadań Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich i nie będą przekazywane innym podmiotom, chyba, że taki obowiązek będzie wynikał z przepisu prawa lub będzie to niezbędne w związku z prawidłowym wykonaniem zadań jednostki.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa.

Dane osobowe z formularza będą przetwarzane przez okres zgodny z klasyfikacją sprawy wg Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych udostępnionych GZMK w Strzelcach Opolskich ,ich aktualizacji ,sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. W tym celu konieczne jest złożenie na piśmie wniosku w miejscu złożenia niniejszej zgody z zastrzeżeniem, że decyzja ta nie zadziała wstecz wobec już dokonanych czynności przetwarzania danych oraz w sytuacjach, gdy obowiązek przetwarzania danych osobowych wynika z przepisu prawa.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu realizacji praw jednostki.

W ramach ww. przetwarzania nie następuje profilowanie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej konsekwencją braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych jest brak możliwości realizacji na Pana/Pani rzecz działań leżących w zakresie obowiązków GZMK.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, mailem, lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) z użyciem platformy ePUAP.
(Pola oznaczone * są wymagane)
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Administrator (2009-03-16 10:06:29)
Informację zmodyfikował(a): Aneta Łukasiewicz (2022-07-05 10:58:28)
Liczba odwiedzin: 2045
Do góryStopka

Licznik odwiedzin: 5304205
Data aktualizacji: 20 czerwiec 2024
design by fast4net

Zamknij