Oficjalny portal Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Data dodania: 22 listopad 2023
Burmistrz Strzelec Opolskich informuje, że posiada do sprzedania drewno opałowe w ilości ok. 15m3 i użytkowe w ilości ok. 11m3 pozyskane z Parku Renardów w Strzelcach Opolskich
Zaproszenie do udziału w negocjacjach,
których celem jest sprzedaż drewna
Burmistrz Strzelec Opolskich informuje, że posiada do sprzedania drewno opałowe w ilości ok. 15m3
i użytkowe w ilości ok. 11m3 pozyskane z Parku Renardów w Strzelcach Opolskich:
Nr Gatunek Sortyment Masa
(m3) 0811 Jesion wyniosły WD3 0,93
0812 Jesion wyniosły WD2 0,17
0813 Jesion wyniosły WD3 4,12
0814 Jesion wyniosły WD3 3,05
0815 Jesion wyniosły WD3 2,29
0816 Jesion wyniosły WD3 0,57
0817 Olsza czarna S4 2,50
0818 Jesion wyniosły S2a 2,59
0819 Jesion wyniosły S4 1,90
0820 Jesion wyniosły S4 5,15
0821 Buk zwyczajny S4 2,75
Drewno złożone jest na terenie nieruchomości przy ul. Budowlanych w Strzelcach Opolskich i podlega sprzedaży w całości. Nie przewiduje się sprzedaży częściowych.
Koszt załadunku i transportu zakupionego drewna z miejsca składowania należy do Nabywcy. Cena wywoławcza do negocjacji wynosi 6.800zł brutto
Negocjacje odbędą się w obecności uczestników w dniu 30.11.2023r. o godz. 1100 w siedzibie Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 4 (parter- sala konferencyjna).
W negocjacjach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które do godz. 1000 w dniu 29.11.2023r.:
1. wpłacą zaliczkę w wysokości 680zł, na konto Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich nr 56 8907 1089 2002 0090 6908 0002 w Banku Spółdzielczym
w Leśnicy Oddział w Strzelcach Opolskich. Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto.
2. złożą pisemne zgłoszenie udziału w negocjacjach w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „Negocjacje na sprzedaż drewna” w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Zamkowej 2, (parter, biuro podawcze),
Zgłoszenie powinno zawierać:
1. imię, nazwisko i adres zgłaszającego albo nazwę i siedzibę firmy jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2. datę sporządzenia zgłoszenia,
3. oświadczenie zgłaszającego, że zapoznał się z warunkami negocjacji i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4. oferowaną cenę nabycia i sposób jej zapłaty.
3. dołączą kopię dowodu wpłaty zaliczki do zgłoszenia.
Zaliczkę wniesioną przez uczestnika negocjacji, który ją wygra zalicza się na poczet ceny nabycia drewna. W razie uchylenia się osoby wygrywającej negocjacje od kupna drewna zaliczka przepada na rzecz GZMK.
Natomiast zaliczki wpłacone przez pozostałych uczestników negocjacji podlegają zwrotowi w ciągu 3 dni od daty rozstrzygnięcia negocjacji.
Negocjacje zostaną przeprowadzone chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu.
Burmistrz Strzelec Opolskich zastrzega sobie prawo zamknięcia negocjacji bez wybrania nabywcy drewna. Wydanie drewna nastąpi po uregulowaniu należności zgodnie z wystawioną fakturą na podstawie protokołu wydania.
Drewno przeznaczone do sprzedaży można oglądać na terenie jego składowania po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 77 88 73 221 lub osobistym w Referacie Gospodarki Nieruchomościami GZMK w Strzelcach Op.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami GZMK w Strzelcach Op. ul. Zamkowa 2. tel. 77 88 73 221, mail: m.wasik@gzmk.eu .

Pliki do pobrania:


Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Aneta Łukasiewicz (2023-11-22 10:46:14)
Informację zmodyfikował(a): Aneta Łukasiewicz (2023-11-22 10:49:43)
Liczba odwiedzin: 145
Do góryStopka

Licznik odwiedzin: 5091876
Data aktualizacji: 22 luty 2024
design by fast4net

Zamknij