Oficjalny portal Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich

Sprawy


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Wybierz kryteria wyszukiwania:
  

Tytuł sprawy: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Dodatkowe informacje:
Opłata za przekształcenie ustalona jest zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z art. 4 ust.5 cytowanej wyżej ustawy nabywcy mają obowiązek zwrotu gminie kwoty udzielonej bonifikaty, po jej waloryzacji, jeżeli przed upływem 5 lat licząc od dnia przekształcenia dokonają zbycia lub wykorzystają nieruchomość na inne cele niż mieszkalne i rolne. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Miejsce załatwienia sprawy:
Wymagane dokumenty: wniosek wraz załącznikami
Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi): do 2 miesięcy
Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu składane jest w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji
Inne wskazówki, uwagi: ustawowy termin składania wniosku upływa z dniem 31.12.2012r.
Podstawa prawna: Art.1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r.o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych innych ustaw.
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Administrator (2009-02-25 09:34:03)
Informację zmodyfikował(a): Administrator (2009-03-20 10:28:33)
Liczba odwiedzin: 1941
Do góryStopka

Licznik odwiedzin: 4933897
Data aktualizacji: 30 listopad 2023
design by fast4net

Zamknij