Oficjalny portal Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich

Przetargi na sprzedaż nieruchomości


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w budynku przy ul. Kupieckiej 4 w Strzelcach Opolskich
Status:
rozstrzygnięty
Adres:
Kupiecka, 47-100 Strzelce Opolskie
Nr działki:
2017/1
Nr księgi wieczystej:
OP1S/00063881/6 i OP1S/00061592/9
Powierzchnia:
0,1136ha
Plan zagospodarowania przestrzennego:
MW-9- teren zabudowy wielorodzinnej, KDd-4 i KDI-3- tereny dróg publicznych
Cena wywoławcza:
200 000,00 zł
Data przetargu:
19 luty 2024, 10:00
Kwota wadium:
20 000,00 zł
Data wniesienia wadium:
13 luty 2024, 14:00
Dodatkowe informacje:
ZAWIADOMIENIE

BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Ogłoszony na dzień 19.02.2024r. i przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 o pow. 37 m² stanowiącego własność gminy Strzelce Opolskie, położonego na parterze budynku przy ulicy Kupieckiej 4 w Strzelcach Opolskich wraz z przynależną piwnicą o pow. 14,30 m², dla którego Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą nr OP1S/00063881/6 oraz udziałem wynoszącym 594/10.000 części działki nr 2017/1 z mapy 9 o pow. 0,1136ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą nr OP1S/00061592/9, zakończył się wynikiem negatywnym.
Na działce nr 2017/1 usytuowany jest obiekt zabytkowy wpisany do Gminnej Ewidencji zabytków jako DOM pod nr 321/1320. Ponadto działka znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej oraz na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji. Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich działka posiada oznaczenie użytku B.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 200.000 zł.
Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z działką pod budynkiem zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt.10 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług. Nabywca zobowiązany będzie do uiszczania opłaty przekształceniowej płatnej do 2038r. w terminie do 31 marca każdego roku, w kasie lub na konto Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich. Opłata ustalona została w wysokości 45,87zł. i może podlegać waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika zmian cen nieruchomości ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Waloryzacji opłaty właściwy organ dokonuje z urzędu albo na wniosek właściciela nieruchomości, nie częściej niż raz na 3 lata od dnia dokonania ostatniej waloryzacji.

Pliki do pobrania:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Małgorzata Wasik (2024-01-16 09:55:33)
Informację zmodyfikował(a): Renata Adamiec (2024-02-27 09:12:46)
Liczba odwiedzin: 205
Do góryStopka

Licznik odwiedzin: 5304074
Data aktualizacji: 20 czerwiec 2024
design by fast4net

Zamknij