Oficjalny portal Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich

Przetargi na sprzedaż nieruchomości


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzelcach Op. przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 10
Status:
rozstrzygnięty
Adres:
Jarosława Dąbrowskiego 10, 47-100 Strzelce Opolskie
Nr działki:
nr 1807 i nr 1771/8
Nr księgi wieczystej:
OP1S/00075498/1 i OP1S/00075500/9
Powierzchnia:
0,0650ha i 0,2329ha
Plan zagospodarowania przestrzennego:
MU9-zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami
Cena wywoławcza (netto):
1 500 000,00 zł
Data przetargu:
21 kwiecień 2023, 10:00
Kwota wadium:
150 000,00 zł
Data wniesienia wadium:
17 kwiecień 2023
Z A W I A D O M I E N I E
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH
Ogłoszony na dzień 21.04.2023r. i przeprowadzony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Plac Myśliwca 1, I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej obejmującej działkę nr 1807 z mapy 8 o pow. 0,0650ha zabudowaną dwoma budynkami niemieszkalnymi o łącznej pow. 386,45m² wraz z murem oraz niezabudowaną działkę nr 1771/8 z mapy 8 o pow. 0,2329ha, został rozstrzygnięty i zakończony 25.04.2023r.
Dla działki nr 1807 w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich prowadzona jest księga wieczysta nr OP1S/00075498/1, a dla działki nr 1771/8 księga wieczysta nr OP1S/00075500/9.
Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Strzelcach Op. działka nr 1807 posiada użytek B, a działka nr 1771/8 posiada użytek RIVa.
W oznaczonym terminie wskazanym w ogłoszeniu, wpłynęła jedna oferta, która została dopuszczona do części niejawnej przetargu.
Nabywcą nieruchomości została Firma ADAMIETZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ul. Braci Prankel 1, za cenę 1 612 000,00 zł. (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy złotych 00/100), z czego za nieruchomość zabudowaną 1 066 817,00 zł. i za nieruchomość niezabudowaną 545 183,00 zł. do której zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%.

Pliki do pobrania:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Renata Adamiec (2023-02-09 10:18:55)
Informację zmodyfikował(a): Renata Adamiec (2023-05-04 09:18:21)
Liczba odwiedzin: 742
Do góryStopka

Licznik odwiedzin: 5199834
Data aktualizacji: 23 kwiecień 2024
design by fast4net

Zamknij